Svært lange leveringstider

Identifisert

Våre produsenter melder at svært stor etterspørsel etter produkter legger press på råvarer og tilgang på viktige komponenter til produksjonen.

Våre leverandører er av denne grunn utsolgt, og man må dessverre måtte påregne leveringstider på mellom 4-6 måneder fra ordredato. Nordpeis og Norsk Kleber har lengre leveringstid enn 6 måneder.

04.05.2023 10:17

Ventetid på monteringer

Identifisert

Grunnet stor pågang, opplever vi lengre ventetid for monteringer enn vanlig for sesongen. Kombinert med lange ventetider på ildsteder fra produsentene, må man forvente ca 3-5 måneder ventetid fra ordredato til monteringstidspunkt.

24.10.2022 09:41

Statusoversikt

OK! Befaringsanmodninger

Redusert.. Leveringsstatus; Dovre

1 hendelse

Redusert.. Leveringsstatus; Jøtul

1 hendelse

Utfordringer! Leveringsstatus; Nordpeis

1 hendelse

Utfordringer! Leveringsstatus; Norsk Kleber

1 hendelse

OK! Leveringsstatus; Planika

1 hendelse

Redusert.. Leveringsstatus; Scan

1 hendelse

OK! Monteringer

1 hendelse

OK! Ordrebehandling

Tidligere hendelser

04.05.2023

Hjemmebefaringer

Håndtert

Befaringskapasiteten er tilbake til normalen.

04.05.2023 10:15
Identifisert

Vi har åpnet tilbudet om hjemmebefaringer igjen, i første omgang på mandager og onsdager. Stor pågang vil kunne innebære lange ventetider.

24.10.2022 09:38