Lengre leveringstid

Under oppsyn

Produksjonskapasiteten har tatt seg ytterligere opp ved Jøtul og leveringstiden har blitt markant forbedret. Pr. april 2021 er leveringstiden på 2 uker, men noen Scan produkter kan ha opp mot 4 uker leveringstid.

14.04.2021 06:46

Statusoversikt

OK! Befaringsanmodninger

OK! Leveringsstatus; Dovre

OK! Leveringsstatus; Jøtul

1 hendelse

OK! Leveringsstatus; Nordpeis

OK! Leveringsstatus; Norsk Kleber

OK! Leveringsstatus; Planika

Under utbedring Leveringsstatus; Scan

1 hendelse

OK! Monteringer

OK! Ordrebehandling

Tidligere hendelser