Lange leveringstider

Identifisert

Våre produsenter melder at press på råvarer og tilgang på viktige komponenter til produksjonen, påvirker levering av deres produkter.

Dette kombinert med høy etterspørsel, må det påregnes mye lengre leveringstid enn normalt.

14.09.2022 07:31

Stans på Hjemmebefaringer

Identifisert

På grunn av ekstraordinær stor pågang i forretningen, må vi dessverre pause vår tjeneste på Hjemmebefaringer.

14.09.2022 07:37

Ventetid på monteringer

Identifisert

Grunnet stor ordreinngang, opplever vi lengre ventetid for monteringer enn vanlig for sesongen.
Man må forvente ca 25-30 uker ventetid fra ordredato til monteringstidspunkt.

22.09.2021 08:06

Statusoversikt

På hold!! Befaringsanmodninger

1 hendelse

Redusert.. Leveringsstatus; Dovre

1 hendelse

Utfordringer! Leveringsstatus; Jøtul

1 hendelse

Utfordringer! Leveringsstatus; Nordpeis

1 hendelse

Utfordringer! Leveringsstatus; Norsk Kleber

1 hendelse

Redusert.. Leveringsstatus; Planika

1 hendelse

Utfordringer! Leveringsstatus; Scan

1 hendelse

Redusert.. Monteringer

1 hendelse

OK! Ordrebehandling

Tidligere hendelser