Lengre leveringstider

Identifisert

Våre produsenter melder at press på råvarer og tilgang på viktige komponenter til produksjonen, vil påvirke levering av deres produkter.

Dette kombinert med høy etterspørsel, må det påregnes lengre leveringstid enn normalt.

22.09.2021 08:02

Stor pågang på befaringer

Identifisert

Vi opplever svært stor pågang og det må påregnes ca 3 uker ventetid på befaringer.

27.08.2021 10:54

Ventetid på monteringer

Identifisert

Grunnet stor ordreinngang, opplever vi lengre ventetid for monteringer enn vanlig for sesongen.
Man må forvente ca 14 uker ventetid fra ordredato til monteringstidspunkt.

22.09.2021 08:06

Statusoversikt

Redusert.. Befaringsanmodninger

1 hendelse

OK! Leveringsstatus; Dovre

Redusert.. Leveringsstatus; Jøtul

1 hendelse

Redusert.. Leveringsstatus; Nordpeis

1 hendelse

Redusert.. Leveringsstatus; Norsk Kleber

1 hendelse

OK! Leveringsstatus; Planika

Redusert.. Leveringsstatus; Scan

1 hendelse

Redusert.. Monteringer

1 hendelse

OK! Ordrebehandling

Tidligere hendelser