Svært lange leveringstider

Identifisert

Våre produsenter melder at svært stor etterspørsel etter produkter legger press på råvarer og tilgang på viktige komponenter til produksjonen.

Våre leverandører er av denne grunn utsolgt, og man må dessverre måtte påregne leveringstider på mellom 4-6 måneder fra ordredato. Nordpeis og Norsk Kleber har lengre leveringstid enn 6 måneder.

04.05.2023 10:17
Berørte områder
Leveringsstatus; Dovre
Redusert..
Leveringsstatus; Jøtul
Redusert..
Leveringsstatus; Nordpeis
Utfordringer!
Leveringsstatus; Norsk Kleber
Utfordringer!
Leveringsstatus; Planika
OK!
Leveringsstatus; Scan
Redusert..