Etter 1. januar 2015 lages og selges det ikke lengere reservedeler til gamle forurensede ildsteder. (Ildsteder produsert før 1998)


Siden 1998 produseres og selges det bare rentbrennende ildsteder i Norge, med opptil 90% reduksjon i utslippene, i forhold til tidligere modeller. Norge har sterke ambisjoner om å redusere svevestøvutslippene og som en følge av dette er det satt strenge utslippskrav til vedfyring.


Bransjen følger myndighetenes oppfordring om bruk av renere fyringsteknikk og sluttet den 1. januar 2015 å lage og selge deler til de gamle forurensende modellene.