Bygningsdeler av brennbart materiale må ikke utsettes for temperaturer over 85 °C ved normal bruk av ildstedet. Nødvendig høyde på skorstein over tak for å unngå antenning er vist i seksjon om "Skorsteinshøyde og utførelse over tak".