Rengjøring og vedlikehold

Vi anbefaler jevnlig vedlikehold av både ildsted og skorstein. Et rent ildsted gir et flott innsyn til bålet og det brenner bedre og renere. Fyrer man videre med god, tørr ved og sørger for jevnlig feiing minimerer man risikoen for en sotbrann som kan skade skorsteinen. Et god vedlikeholdt system varer lenge og gir årevis med gode opplevelser. Det daglige vedlikeholdet gjør man enkelt selv og det krever verken dyrt utstyr eller spesialkompetanse. I tillegg sier det norske lovverket at alle ildsteder skal kontrolleres og feies minimum hvert fjerde år. Dette gjøres av det lokale feiervesenet. Her kommer noen enkle tips fra oss og fra feiervesenet.

Fjerne sot på peisglasset
Mange ildsteder og alle Jøtuls produkter er konstruert med et såkalt «air-wash» system, som hjelper til med å holde glasset rent under fyring. Om det kommer...
Mon, 22 Des, 2014 at 5:07 PM
Tømming av aske
Mange tømmer ildstedet for aske alt for ofte. Det er faktisk fordelaktig å la det ligge et lag aske igjen på bunnen av ildstedet. Denne isolerer og beskytte...
Mon, 22 Des, 2014 at 5:07 PM
Årlig vedlikehold av peis og vedovner
Minst en gang i året anbefaler vi at man tar ut hvelv og brennplater og kontrollerer at disse er i god stand. Sjekk også skakeristen og fyrbunnen for skader...
Mon, 22 Des, 2014 at 5:08 PM
Feiing av skorstein og ildsted
Feiervesenet opplyser om at alle ildsteder skal feies minimum hvert fjerde år. Dersom man selv, eller feieren observerer at det dannes mer sot enn normalt i...
Mon, 22 Des, 2014 at 5:08 PM