Vi informerer

Vedr. Bioparafin på kaminer fra Dovre og Jøtul
I forbindelse med forbudet mot parafin og olje til oppvarming, stiller mange spørsmål om bioparafin eller bio fyringsolje kan benyttes på Dovre- og Jøtul ...
Tue, 26 Feb, 2019 at 2:00 PM
Gasspeis ikke tillatt i nye bygg
Fra 1. januar 2017 trådte ny TEK10 i kraft. I denne fremkommer følgende krav til energiforsyning; § 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning (1) De...
Mon, 3 Apr, 2017 at 5:03 PM
Reservedeler til gamle ildsteder utgått
Etter 1. januar 2015 lages og selges det ikke lengere reservedeler til gamle forurensede ildsteder. (Ildsteder produsert før 1998) Siden 1998 produs...
Mon, 5 Jan, 2015 at 9:12 AM
Tenn på fra toppen!
Riktig vedfyring skåner miljøet, reduserer kostnadene og øker brannsikkerheten. 1. Bygg bålet riktig Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av...
Mon, 22 Des, 2014 at 4:58 PM
Meldeskjema
SJEKKLISTE OG BEKREFTELSE PÅ UTFØRT KONTROLL AV ILDSTEDSMONTERING Forutsetningen for at ildstedet kan tas i bruk, er at det finnes en bekreftelse på kon...
Mon, 22 Des, 2014 at 4:59 PM