Ildsteder og skorsteiner

Denne seksjonen omhandler mindre ildsteder og tilhørende skorsteiner med dokumentasjon. Seksjonen gir oversikt over ulike krav og generelle retningslinjer for prosjektering og plassering. Mindre ildsteder er vanlige ovner, kaminer og peiser i boliger. Produsentens monteringsanvisning skal alltid følges. Regler for montering av eldre ildsteder uten dokumentasjon er gitt i seksjon "Eldre regler for ildsteder og skorsteiner".

Krav om skorstein og ildsted i boliger
Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK10, på grunn av naturforhold eller lavt oppvarmingsbehov, skal ha skorstein og lukket ildsted...
Fri, 6 Feb, 2015 at 2:40 PM
Krav om søknad eller melding
Ildsted. Installering av ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle er i henhold til SAK10 unntatt fra krav om søknad og tillatelse. Installasjone...
Fri, 6 Feb, 2015 at 2:41 PM
Funksjonskrav i TEK10
Ildsted skal tilfredsstille forutsatte ytelser og ivareta krav til sikkerhet, energibruk og innemiljø. Varmebelastning på bygningsdeler skal ikke medføre...
Mon, 2 Jan, 2017 at 4:41 PM
Temperaturkrav og sikring mot antenning
Bygningsdeler av brennbart materiale må ikke utsettes for temperaturer over 85 °C ved normal bruk av ildstedet. Nødvendig høyde på skorstein over tak for ...
Fri, 6 Feb, 2015 at 2:45 PM
Røykløp
Flere ildsteder på samme røykløp. Innenfor én og samme boenhet kan flere lukkede ildsteder tilknyttes samme røykløp. To ildsteder i samme etasje tilknyttet...
Mon, 2 Jan, 2017 at 4:42 PM
Lufttilførsel og hensyn til mekanisk ventilasjon
Luftbehov Mekanisk avtrekksventilasjon, for eksempel fra kjøkkenhette, kan lett gi undertrykk. Ildstedet bør derfor ikke hente tilluft fra rommet. De fle...
Sat, 7 Feb, 2015 at 11:39 AM
Krav til gulvplate
Gulv under og foran ildstedet skal være av ubrennbart materiale eller dekket med ubrennbar plate. Kaminer og peisinnsatser skal ha slik plate under hele omr...
Fri, 6 Feb, 2015 at 3:09 PM
Brannmur
Brannmur kan utføres i betong eller murverk med tykkelse på minst 100 mm. Eventuelt kan man bruke ferdige brannmurelementer. Noen brannmurelementer må ha lu...
Fri, 6 Feb, 2015 at 3:16 PM
Montering av peisinnsatser
Monteringsanvisningene for peisinnsatser angir minimumsmål i hovedsak som vist for vedovner. For øvrig gjelder følgende regler for installering og br...
Fri, 6 Feb, 2015 at 3:19 PM
Skorsteinshøyde og utførelse over tak
Høyde over tak Skorsteinens munning bør ligge minst 0,8 m over takets høyeste punkt ved skorsteinen og bør ha horisontal avstand til takflaten på minst 3,...
Fri, 6 Feb, 2015 at 3:27 PM