Eldre regler for ildsteder og skorsteiner

Denne seksjonen omhandler eldre regler for ildsteder og skorsteiner som har vist seg å gi tilstrekkelig brannsikkerhet i de fleste tilfeller. Seksjonen angir krav basert på gamle forskrifter og tradisjonelle løsninger, og gir retningslinjer for installering av ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Reglene skal kun benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan i de fleste tilfeller kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp. Reklene gir grunnlag for å kontrollere hvorvidt eksisterende ildsted og skorstein tilfredsstiller oppstillingsvilkårene med hensyn til avstander til brennbart materiale og tilgjengelighet for inspeksjon. Regler for nye ildsteder og skorsteiner er behandlet i seksjonen "Ildsteder og skorsteiner".

Overordnede krav
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av ...
Mon, 2 Jan, 2017 at 4:46 PM
Ildsted mot ubrennbar vegg
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallerin...
Fri, 6 Feb, 2015 at 5:18 PM
Frittstående ildsted mot brennbar vegg
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallerin...
Fri, 6 Feb, 2015 at 5:26 PM
Gulv og himling av brennbart materiale
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallerin...
Fri, 6 Feb, 2015 at 5:31 PM
Murte peiser
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallerin...
Fri, 6 Feb, 2015 at 5:38 PM
Røykrør
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallerin...
Fri, 6 Feb, 2015 at 5:45 PM
Krav til skorstein
Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallerin...
Fri, 6 Feb, 2015 at 5:57 PM