Bruk av ildsteder

 • Ildstedet ryker inn under opptenning og drift

  De to vanligste feilene: 1. Undertrykk i rommet der ildstedet står - for lite lufttilførsel til rommet, fordi huset er for tett. Svar: Sjekkes enkelt ved ¨å fyre med et vindu på vid gap i rommet. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler.   2. Undertrykk i rommet der ildstedet står - ...
 • Ildstedet ryker fortsatt inn etter at overfornevnte punkter er undersøkt

  Sjekk videre; 1. Røykrør fra to ildsteder er tilsluttet skorsteinen i samme høyde.Svar: Monteres om. Høydeforskjell mellom røykrørene bør være minimum 200 millim. 2. Røykrøret heller nedover.Svar: Røykrøret må flyttes slik at det er stigende fra ildstedet til skorsteinen på minimum 10 grader. ...
 • Ildstedet ryker inn når det er vind ute

  1. Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger, trær og lignende.Svar: Forlenge skorsteinen. Eventuelt montere skorsteinshatt. 2. Rommet hvor ildstedet står kommer på lesiden i forhold til vinden.Svar: Sørg for overtrykk i rommet ved for eksempel å åpne ventiler,...
 • Ildstedet varmer for dårlig

  Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen på grunn av lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk. Vanskelig å regulere forbrenningen og brenselet brenner fort opp. Svar: Eventuelle lekkasjer må tettes. Skrosteinstrekken kan reduseres ved hjelpe av en trekkbegrenser ...