Ildstedet varmer for dårlig

Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen på grunn av lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk.


Vanskelig å regulere forbrenningen og brenselet brenner fort opp.


Svar: Eventuelle lekkasjer må tettes. Skrosteinstrekken kan reduseres ved hjelpe av en trekkbegrenser eventuelt spjeld.

Aug 7, 2020