Ildsted mot ubrennbar vegg

Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.


Brannmur

Brannmurer som bygges foran vegg med brennbare materialer, må være minst 100 mm tykk og utført i teglstein, betong, betongstein, lettklinker eller porebetong. Brannmurer som monteres uten spalte mot vegg, må ha skjermplate. Man kan bruke brannmurpanel med brannteknisk dokumentasjon i stedet for brannmur forutsatt at monteringsanvisningen fra leverandøren blir fulgt. Nødvendig størrelse på brannmuren er vist i figuren under. Brannmuren må ikke tapetseres nærmere ildsted og røykrør enn 300 mm.


Ovner

Ildsteder uten dokumentasjon kan stilles opp mot ubrennbar vegg som vist i fig. 1 a og b. Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 300 mm, og avstand fra ildsted til brannmur må være minst 100 mm. Avstanden regnes fra eventuelle utspring på ildstedet, som kanten på utstikkende topp- eller bunnplate.

Hvis ovnen plasseres med avstand mellom 300 og 600 mm fra veggen, må veggen bak ovnen være ubrennbar med areal som minst tilsvarer ovnens normalprojeksjon på veggen, se vignett på side 1. Ved plassering av ildsted i hjørnet må hele veggen bak ildstedet være ubrennbar, se fig. 1 b.


G21.jpg

Fig. 1 a og b

Oppstillingsvilkår for ildsteder uten dokumentasjon. Eksemplene forutsetter at det ikke er brennbar vegg eller brennbar kledning bak brannmuren. I motsatt fall må det være skjermplate mellom ildsted og brannmur som angitt i pkt. 31.

a. Brannmurens utstrekning på veggflaten

b. Brannmur i innvendig hjørne


Kaminer og peisinnsatser

For kaminer og peisinnsatser gjelder samme oppstillingsvilkår som vist i fig. 21 a og b, men i tillegg må det være brannmur bak hele omrammingen, se fig. 2. Reinstallering av peisinnsatser beregnet for omramming eller ommuring anbefales ikke, med mindre det forligger en fullstendig monteringsanvisning for det aktuelle produktet. Dette er av hensyn til plassering av og størrelse på nødvendige ventilåpninger og minste avstander til brennbar vegg og himling.


Ubrennbar vegg bak kaminomramming

Fig 2. Ubrennbar vegg bak kaminomrammingKontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!