Vedr. Bioparafin på kaminer fra Dovre og Jøtul

I forbindelse med forbudet mot parafin og olje til oppvarming, stiller mange spørsmål om bioparafin eller bio fyringsolje kan benyttes på Dovre- og Jøtul kaminer.


Produsentene Dovre og Jøtul avsluttet salget av ovner for parafin for mange år siden, og produktene ble den gang testet og godkjent med parafinproduktene som var på markedet den gang.


Det foreligger ikke nye tester eller vurderinger om hvorvidt nye typer brensel, feks bioparafin, vil fungere tilfredsstillende på disse kaminene. Hvorvidt et bio-produkt vil fungere på ditt Dovre- eller Jøtulprodukt, må derfor leverandøren av bio-produktet kunne svare utfyllende på. Likeledes må ønske om dokumentasjon i denne anledning fremlegges av leverandøren. 


Skulle man ønske å gå over til nytt brensel, bør man merke seg at det utleder et krav om at eksisterende tank/anlegg må renses før bio-drivstoff påfylles og at prisen for disse bio-produktene er høyere pr liter enn dagens pris på parafin. Ta også med i vurderingen at reservedeler for mange av parafinproduktene er utgått og at erfaringer tilsier at ny type brensel virker til å ha en høyere slitasje på pakninger mv. i disse kaminene.


Produsentene kan ikke gå god for bio-brensel på deres produkter og ev. garantiansvar vil bortfalle ved bruk av brensel som produktene ikke er testet og godkjent etter. 

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!