Krav om skorstein og ildsted i boliger

Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK10, på grunn av naturforhold eller lavt oppvarmingsbehov, skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Det er ikke krav om skorstein i boenheter med under 50 m2 oppvarmet bruksareal.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!