Krav om søknad eller melding

Ildsted.

Installering av ildsted innenfor en bruksenhet eller branncelle er i henhold til SAK10 unntatt fra krav om søknad og tillatelse. Installasjonen skal likevel kontrolleres av kvalifisert kontrollør, for eksempel en person fra det lokale feiervesenet. Eier eller bruker skal melde fra til kommunen når man har installert nytt ildsted.


Skorstein.

Nyoppføring av skorstein er søknadspliktig. Huseieren er ansvarlig for å sørge for at skorsteinen oppføres i samsvar med monteringsanvisningen. Det lokale feiervesenet skal informeres om installasjonen, ettersom det medfører endret feiebehov.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!