Krav til gulvplate

Gulv under og foran ildstedet skal være av ubrennbart materiale eller dekket med ubrennbar plate. Kaminer og peisinnsatser skal ha slik plate under hele omrammingen, se figur. Plata skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget med mindre annet går fram av monteringsanvisningen. Gulvbelegg som teppe, kork og nålefilt skal fjernes under plata.


Beskyttelse av golv under og foran ildsted med omramming med ubrennbart materiale eller ubrennbar plate

Beskyttelse av golv under og foran ildsted med omramming med ubrennbart materiale eller ubrennbar plate


Ved åpent ildsted (Grue) hvor ilegget er høyere enn 47cm fra gulvet, må gulvplatens dybde økes med 1 cm, pr 1 cm i høyden. Det vil si, at ved åpent ilegg på 50cm fra gulvet, må gulvplaten være 33cm dyp og ved ilegg på 90cm må gulvplaten måle 73cm i forkant av ildstedet.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!