Brannmur

Brannmur kan utføres i betong eller murverk med tykkelse på minst 100 mm. Eventuelt kan man bruke ferdige brannmurelementer. Noen brannmurelementer må ha luftekanaler eller monteres med avstandsstykker for luftgjennomstrømning, se figur 1. Ved bruk av Jøtul Skamotek Firewall, er det ikke krav til lufting mellom plata og brennbar vegg.


Eksempel på brannmur av elementer med kanal og hulrom for luftgjennomstrømning

Eksempel på brannmur av elementer med kanal og hulrom for luftgjennomstrømning


Nødvendige minstemål på brannmuren er oppgitt i monteringsanvisningen for ildstedet, se figuren under. Brannmuren skal være så høy at den tilfredsstiller monteringsanvisningens krav til minsteavstand fra ildstedet og røykrøret til ubeskyttet brennbart materiale.


I utgangspunktet er plasseringen av vedovnen låst til der skorsteinen er plassert. Samtidig er det krav om minsteavstander fra ovn til brannmur og brennbar vegg samt minimumsmål på brannmur. Figuren viser eksempler på mål produsenter vanligvis oppgir for ulike oppstillingstilfeller. I tillegg angir noen produsenter avstander regnet fra senter av toppmontert røykrør.


Eksempler på monteringsmål fra produsent

Eksempler på monteringsmål fra produsent

Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!