Skorsteinshøyde og utførelse over tak

Høyde over tak

Skorsteinens munning bør ligge minst 0,8 m over takets høyeste punkt ved skorsteinen og bør ha horisontal avstand til takflaten på minst 3,0 m, av hensyn til brannsikkerhet i tilfelle skorsteinsbrann. Se figur. Avstanden kan regnes fra røykløpets indre flate.


Når skorsteinen ligger nær mønet, skal skorsteinsmunningen ha minst 3,0 m horisontal avstand til forlengelsen av takflaten for ikke å komme for nær mønet. Det er likevel tilstrekkelig at skorsteinens munning er minst 0,8 m over mønet.

Best trekk oppnås hvis skorsteinsmunningen ligger høyere enn mønet


Skorsteinens høyde over tak og horisontal avstand til takflaten eller til forlengelsen av takflaten

Fig 1. Skorsteinens høyde over tak og horisontal avstand til takflaten eller til forlengelsen av takflaten


Avstand til nabobygning

Ligger skorsteinen mindre enn 3,0 m fra en annen bygnings tak, trevegg eller åpning i murvegg, bør skorsteinsmunningen ligge minst 0,8 m over nabotakets høyeste punkt, se figur 2. Dette kan også være nødvendig av hensyn til blant annet turbulens.


Hensyn til trekkforhold

Trekkforholdene i en skorstein påvirkes av temperatur inni og utenfor skorsteinen, av vindstyrke og vindretning, av omgivelsenes topografi og av skorsteinens form, høyde og plassering.

Vind kan skape overtrykk eller undertrykk omkring bygninger. Virvler i vinden kan forstyrre trekkforholdene, se figur 3. Problemene er størst for skorsteiner plassert på flate tak eller på lesiden av mønet.

Skorsteinens høyde fra ildstedet til munningen over tak er avgjørende for trekken i skorsteinen.


Skorsteinens høyde over mønet på nabobygning når skorsteinen kommer nærmere nabobygning enn 3 m

Fig 2. Skorsteinens høyde over mønet på nabobygning når skorsteinen kommer nærmere nabobygning enn 3 mEksempel på luftbevegelser som kan gi ustabile trekkforhold i en skorsteinFig 3. Eksempel på luftbevegelser som kan gi ustabile trekkforhold i en skorsteinKontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!