Montering av peisinnsatser

Monteringsanvisningene for peisinnsatser angir minimumsmål i hovedsak som vist for vedovner.


For øvrig gjelder følgende regler for installering og bruk generelt:

– Brannmuren skal minst dekke hele omrammingen.

– Høyden fra overkanten av røykrøret til brennbart materiale skal være minst 300 mm.

– Minsteavstand fra toppen av omramming (varmluftsrist) til himling skal være som angitt i monteringsanvisningen. Hvis peiskappen går helt opp til himlingen, regnes minsteavstanden til overkanten av varmluftsrista. Se figur. Omrammingen må i tillegg ha sperreplate over ventilene i henhold til produsentens anvisning.


Peisinnsatser leveres med røykrørdiameter opp til 200 mm. Før man velger peisinnsats, må man påse at røykkanalen i skorsteinen har minst samme tverrsnittsareal som røykrøret fra peisinnsatsen.


Minsteavstand til brennbar himling ved oppstilling av peisinnsats

Minsteavstand til brennbar himling ved oppstilling av peisinnsats. Hvis peiskappen går opp til himlingen, regnes minsteavstanden til overkanten av varmluftsrista.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!